Tuesday, February 4, 2014

Zimbabwean man bonking his 2 Wives (Video) !!!!Mainini: Makadii
DJ: Ndiripo hangu wakadii hako shamwari?
Mainini:Tiripo hedu
DJ: Zvirikusarira ndepapi
Mainini: Aah baba varikugara vachingoti vakaneta, isu tiri barika
DJ:Varikugara vakaneta?
Mainini: Uhu
DJ: Varikupiko Baba vacho?
Mainini: Tinavo tese titori 3 pamubhedha
DJ: Muri 3?
Mainini: ehe
DJ: Nani mumwe?
Mainini: Inini nababa namaiguru
DJ: Hoo muri pabarika
Mainini: ehe
DJ: Saka Munorara pamubhedha mumwe chete?
Mainini:ehe
DJ: Saka munozo zvifambisa sei manje?
Mainini:Ah vanongocheukira kwavanenge vachida nguva iyoyo.
DJ:Saka unoto.....
Mainini: anenge ane nzara anozotoita zvemasikati chaizvo
DJ: Horaiti acheuka kwaari ikoko, worova ikoko iwe unenge uchinzwa sei?
Mainini: Ah ndongorwadziwa but ndozongoshinga coz ndini ndakazvida ndini mainini
DJ:Uchutonzwa vachitorova zvese zvichitoita?
Mainini: Zvaimbondirwadza but ikozvino ndatojaira (vachisekerera)
DJ:Saka panguva iyo unenge uchiita seiko nhai?
Mainini:Hapana ndotoita kunge ndisiri kuzviona kana kuzvinzwa ndotopira gotsi, Akapedza ndobva ndavashevedzawo coz ndogona kunzwa kuda ivo pavanenge vachiita namaiguru
DJ: Aiwaka onotongonzwa kuda, uchinzwa zvevanenge vachiita apa iwe uri parutivi.
Mainini:Pavanongoburuka ipapo ndichibva ndavadhonza
DJ:Ouyawao kwauri?
Mainini: ehe
DJ: eh (achishamisika), ko akatanga iwewe maiguru vanovadhonzawo here?
Mainini: Ehe vanoitawo the same.
DJ: asi.....
Mainini: vane problem baba nekuti vakuti vakagara vakaneta, vanogona kuita amaiguru ka one voti ndaneta
DJ: Kwauri havazouyi?
Mainini: Kwandiri havazouyi ndiyo yave problem

No comments:

Post a Comment

Comment Below

Popular Posts

Follow this blog to receive latest news

Follow by Email To Receive Latest News

RECENT POSTS (CLICK LINKS BELOW TO READ FULL STORY)

RECENT POSTS NEW